vnfaster@gmail.com

Bảo mật Wordpress

Bảo mật Wordpress, giúp bảo mật thông tin dữ liệu trong đó cần sử dụng các Theme Wordpress và Plugin Wordpress an toàn nhất.

Bảo vệ WordPress khỏi các truy vấn nguy hiểm

Bảo vệ Wordpress khỏi các truy vấn nguy hiểm, bài viết này mình sẽ đề cập đến việc bảo vệ Wordpress khỏi SQL Injection giúp website của bạn an toàn hơn.